Worstel jij met je gevoelens? Twijfel je over je geaardheid? Wil je eens babbelen? Contacteer onthaal@hijzijzo.be.

Startpagina

Deze website wordt beheerd door HijZijZo! Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht bij de verantwoordelijke op het e-mailadres info@hijzijzo.be. 1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1. HijZijZo! vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk.


Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van HijZijZo! aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan HijZijZo! verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over HijZijZo!, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten wilt ontvangen (nieuwsbrief) o f activiteiten waarvoor registratie is vereist, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal HijZijZo! ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan HijZijZo! meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan HijZijZo! mee te delen. HijZijZo! kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

2. Verwerking van persoonsgegevens


HijZijZo! zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 3). Als HijZijZo! uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten. De persoonsgegevens die HijZijZo! verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van HijZijZo! hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

3. Doel van de verwerking


HijZijZo! verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd. Op elk moment kan u de persoonsgegevens die HijZijZo! over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail naar info@hijzijzo.be.

4. Gebruik van cookies


Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw uw voorkeuren moet ingeven. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd. Zo gebruikt HijZijZo! bijvoorbeeld Google Analytics cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken, om zo onze sites te optimaliseren in functie van de noden van onze gebruikers. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-inwaarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites. Ook kunnen er door HijZijZo! of door onderzoekspartners van HijZijZo! cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden. Daarbij wordt in het kader van webmediaonderzoek gebruikersinformatie verzameld op volledig anonieme basis.

5. Update van deze privacyverklaring


HijZijZo! zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.